Społeczna Rada Gospodarcza

Społeczna Rada Gospodarcza

W celu realizacji zadań Gminy Kargowa i budowania wspólnego partnerstwa w zakresie polityki rozwoju gospodarczego Gminy Kargowa została powołana Społeczna Rada Gospodarcza przy Burmistrzu Kargowej reprezentująca przedsiębiorców i lokalne środowisko gospodarcze.

Do zakresu działań Społecznej Rady Gospodarczej przy Burmistrzu Kargowej należy w szczególności: