Strony prowadzące do 14.12.2014 r. odbyło się VIII Spotkanie Bożonarodzeniowe „Kolędy Śpiewajmy serca otwierajmy”