Zwrot podatku akcyzowego

Burmistrz Kargowej przypomina rolnikom Gminy Kargowa o możliwości ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wniosek wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 roku do 31 lipca 2020 roku należy złożyć w terminie od 3 sierpnia 2020 do 31 sierpnia 2020 roku. ( pokój nr 3 ).

Limit zwrotu podatku w 2020 r. wynosi 100,00 zł * ilość użytków rolnych

oraz

30,00 zł * na DJP – średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła – jeżeli posiada.

Średnią roczną liczbę Dużych Jednostek Przeliczeniowych (DJP) rolnik podaje we wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na podstawie dokumentu wydanego przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierającego informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Burmistrz Kargowej