Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kargowa w 2018 roku

Gmina Kargowa już po raz ósmy przystąpiła do usuwania wyrobów zawierających azbest. W 2018 r. zadanie finansowane jest w ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW pn.: „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

Zadaniem objęto demontaż wyrobów zawierających azbest, zabezpieczenie, załadunek, transport i utylizację falistych płyt azbestowo-cementowych z czterech nieruchomości położonych na terenie Gminy Kargowa oraz z dziesięciu nieruchomości odebrano luzem złożone na nieruchomości faliste płyty azbestowo-cementowe. Wyroby zawierające azbest zostały przekazane na składowisko odpadów niebezpiecznych prowadzone przez INNEKO Sp. z o. o. ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wielkopolski.

Celem zadania było usunięcie jak największej ilości szkodliwych wyrobów zawierających azbest, który odznacza się dużą odpornością na działania chemiczne, ścieranie i wysoką temperaturę. Zaliczany jest do dziesięciu najgroźniejszych zanieczyszczeń na Ziemi, jego działanie może ujawnić się nawet po wielu latach. Wielkość zagrożenia zależna jest od rodzaju azbestu, wielkości włókien i ich stężenia w powietrzu oraz czasu wchłaniania. Największe zagrożenie stanowią włókna występujące w trwałej postaci.

Analizując szkodliwość azbestu i jego wpływ na organizm ludzki należy pamiętać, że azbest jest praktycznie niezniszczalny, zaś groźny dla zdrowia ludzi jest wtedy, gdy jego elementarne włókna znajdują się we wdychanym powietrzu.

W wyniku realizacji zadania przeprowadzonego na terenie Gminy Kargowa w roku 2018 unieszkodliwiono wyroby zawierające azbest w ilości 37,330 Mg. Całkowity koszt zadania wyniósł 25.655,77 zł.

Zadanie zostało dofinansowane w 100% przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.