Spotkanie wigilijne w DDS+

W dniu 18 grudnia w DDS+ odbyła się  kolacja wigilia. Seniorzy zaprosili gości: Burmistrza Jerzego Fabisia, Kierownika OPS Annę Wierzbińską, Ks. Proboszcza Marka Pietkiewicza, Prezesa UTW Brygidę Wróblewską, Radną Powiatu Zielonogórskiego Alicję Szułcik, Radną Rady Miejskiej  Mirosławę Koziołek i pracowników DDS+. Po poświęceniu pomieszczeń , modlitwie oraz złożeniu życzeń przez zaproszonych gości zaczęto kolację wigilijną oraz wspólne kolędowane. Tradycyjnie seniorzy przygotowali dwanaście potraw. Niespodzianką dla wszystkich było przybycie Świętego Mikołaja, który obdarował wszystkich prezentami.