Rozstrzygnięcie X Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pt. „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”

Nasi uczniowie zostali zaproszeni do udziału w ogólnopolskim konkursie, którego organizatorem była Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Centrala,  z siedzibą w Warszawie, a współorganizatorem -  Państwowa Inspekcja Pracy.
Tegoroczne hasło konkursowe miało zwrócić szczególną uwagę najmłodszych mieszkańców obszarów wiejskich na sposoby zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym rolników związanym z obecnością zwierząt w gospodarstwie rolnym, zachęcić dzieci do zapoznania się z zasadami bezpiecznego zachowania w jego obrębie, a także przypomnieć „Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat”.
W styczniu przedstawiciele organizatorów przeprowadzili na terenie naszej szkoły prelekcję, w której uczestniczyli uczniowie klas 0 - V.
Łącznie na konkurs zostały wysłane 134  prace w kategoriach wiekowych kl. 0 - III i kl. IV - V.
W oddziale KRUS w Zielonej Górze nastąpiło rozstrzygnięcie etapu wojewódzkiego. Laureatami tego szczebla w naszej szkole zostały następujące osoby:
I miejsce - Wiktor Kolecki - klasa III b, wyróżnienia: Małgorzata Kulik - oddział "0", Joanna Zielińska - klasa II b, Mateusz Kulik - klasa IV a, Magdalena Rulkowska - klasa V a, Kasjan Domin - klasa V d, Gabriela Juchno - klasa V d.
Praca Wiktora Koleckiego z powodzeniem reprezentowała nasze województwo w X Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci pt. „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz” w Warszawie i otrzymała wyróżnienie Prezesa Kasy. Gratulacje! Serdeczne podziękowania dla wszystkich uczniów, rodziców i wychowawców, którzy przyczynili się do sukcesu w konkursie, składają organizatorki konkursu na terenie placówki: Elżbieta Janik i Eulalia Konwa.

Dodatkowe informacje ze strony organizatora: Z roku na rok Konkurs Kasy staje się coraz popularniejszy i bierze w nim udział coraz więcej dzieci. Do tegorocznej edycji przystąpiło 57 569 uczniów z 4 118 szkół podstawowych z terenów wiejskich. Wykonano prawie 8000 prac więcej niż w ubiegłym roku.

Komisja oceniła je nie tylko pod względem walorów estetycznych, ale też trafności zobrazowania idei konkursu i jego przesłania. Do etapu centralnego zakwalifikowano 96 prac plastycznych, w tym pracę Wiktora Koleckiego.
Galeria: zdjęcia z obrad komisji na szczeblu ogólnopolskim.