Przekazanie strażakom sprzętu zakupionego w ramach dotacji z Funduszu Sprawiedliwości

W dniu 27 grudnia 2018 roku odbyło się przekazanie Ochotniczym Strażom Pożarnym z naszej gminy sprzętu ratowniczego zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości – fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Łączna wartość sprzętu to 20 000,00 zł, w tym 1% ze środków budżetu gminy, 99% dofinansowania ze środków Funduszu Sprawiedliwości.

Dzięki pozyskanej dotacji do Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Kargowa trafiły:

- OSP Kargowa : mini zestaw do cięcia pedałów LSH4, zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy
i pasażera

- OSP Smolno Wielkie : defibrylator Philips HeartSmart FRx zestaw z baterią, 2 kpl. Elektrod terapeutycznych, kluczem pediatrycznym i zestawem ratowniczym w skrzynce Peli

- OSP Stary Jaromierz : Pilarka Stihl MS 661 C-M

Przekazania sprzętu Prezesom OSP dokonał Burmistrz Kargowej Jerzy Fabiś.

Zgodnie z zapisami umowy dotyczącej powierzenia Gminie Kargowej realizacji zadań z Funduszu Sprawiedliwości i Ministerstwa Sprawiedliwości sprzęt został opatrzony logami Funduszu Sprawiedliwości i Ministerstwa Sprawiedliwości oraz oznaczony klauzulą "Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości".

Zakupiony sprzęt specjalistyczny ma znaczący wpływ na wzmocnienie działań niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa na rzecz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska.

Jednostki OSP z terenu Gminy Kargowa wyjeżdżają coraz częściej i z każdym rokiem przybywa coraz większa liczba akcji ratowniczych. Dzięki dobremu wyszkoleniu, nowoczesnemu sprzętowi, strażacy
będą uczestniczyć w wielu akcjach ratowniczych, stanowiąc zaplecze dla strażaków zawodowców wpływając tym samym na zwiększenie bezpieczeństwa wśród mieszkańców gminy Kargowa.