Obchody 100 - rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę w Kargowej

Obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości rozpoczęły się od oddania hołdu Kapitanowi Więckowskiemu i jego żołnierzom oraz złożenia kwiatów pod tablicą na ścianie ratusza upamiętniającą kargowskich bohaterów walczących o Kargowę. Kwiaty i znicz złożył burmistrz Jerzy Fabiś, przewodnicząca Rady Miejskiej Henryka Kamińczak, z-ca burmistrza Marta Paron oraz radni Rady Miejskiej. W marszu patriotycznym z kilkudziesięciometrową biało-czerwoną flagą, którą niosła młodzież szkolna udano się pod pomnik bohaterów Powstania Wielkopolskiego na Placu Berwińskiego. W uroczystości uczestniczyły poczty sztandarowe Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Gimnazjum, Ochotniczej Straży Pożarnej w Kargowej i w  Starym Jaromierzu. Pod pomnikiem licznie zgromadzili się radni rady Miejskiej, sołtysi, mieszkańcy oraz przedstawiciele gminnych jednostek organizacyjnych, stowarzyszeń, delegacje zakładów pracy i kombatanci.

Zakończeniem uroczystości była cześć artystyczna przygotowana przez nauczycieli i uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz Gminne Centrum Kultury, które odbyło się  w sali sportowej.