Burmistrz Kargowej Jerzy Fabiś ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kargowa w 2019 r.

Burmistrz Kargowej Jerzy Fabiś ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kargowa w 2019 r.

Do pobrania: