Strona Główna / Oferta Inwestycyjna

Wojnowo, przy drodze powiatowej nr 1190, działki nr 23/3, 23/1 i 23/5

Strona Główna / Oferta Inwestycyjna

Kargowa, działka nr 1182, przy ul. Kilińskiego.

Strona Główna / Oferta Inwestycyjna

Kargowa, przy drodze krajowej nr 32, działki nr 11/2 i 12/2

Strona Główna / Oferta Inwestycyjna

Oferta inwestycyjna Gminy Kargowa, ul. Sportowa, działka nr 1324/8.

Strona Główna / Oferta Inwestycyjna

Kargowa, teren przy drodze wojewódzkiej Kargowa-Babimost, część działki 3/19

Strona Główna / Oferta Inwestycyjna

Kargowa, przy drodze krajowej nr 32, część działki nr 9/2

Strona Główna / Oferta Inwestycyjna

Kargowa położona jest w powiecie zielonogórskim wschodniej części woj. lubuskiego w odległości 100 km od granicy polsko-niemieckiej. Obszar Gminy zajmuje powierzchnię 12 803 ha i jest podzielony na 9 sołectw obejmujących 9 wsi oraz miasto Kargowa. Gminę zamieszkuje około 5 800 osób z czego sama Kargowa liczy około 3 700 mieszkańców.

 

Strona Główna / Oferta Inwestycyjna

 

 

Strona Główna / Oferta Inwestycyjna

- gmina posiada uzbrojoną działkę pod zabudowę pod zabudowę przemysłowo – składowo – magazynową,

- przygotowuje dla inwestorów tereny i działki, dla których sporządzony będzie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

- gdy brak jest miejscowego planu pomagamy w procedurach inwestycyjnych – w wydaniu o warunkach zabudowy i decyzji środowiskowej.