2018/09/20 12:39

W ramach realizacji zadania publicznego przez Kargowski Uniwersytet Trzeciego Wieku dofinansowanego z PROW „Poprawiamy jakość życia seniorów poprzez aktywizację fizyczną, umysłową i kulturalną”, we wtorek, 18 września, odbył się  pierwszy rajd rowerowy nowo zakupionymi rowerami.

2018/09/20 8:38

Drogie Przedszkolaki,

Z okazji Waszego święta – Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka,

Życzymy Wam beztroskiego dzieciństwa pełnego zabawy i niespodzianek.

Niech te dni spędzone w przedszkolu  dadzą Wam radość,

Niech spełnią się Wasze wszystkie marzenia,

a uśmiech zawsze gości na Waszych buziach.

2018/09/18 16:09

OBWIESZCZENIE

Miejskiej Komisji Wyborczej w Kargowej

z dnia 18 września  2018 r.

w sprawie wezwania do dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych  w okręgu wyborczym nr 13
w wyborach do Rady Miejskiej w Kargowej zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Strona Główna / Festiwal Filmu i Teatru
2018/09/18 14:10

W dniach 14-16 września 2018 r. w Kargowej, już po raz siódmy odbywał się Festiwal Filmu i Teatru im. Macieja Kozłowskiego, festiwal poświęcony pamięci zmarłego osiem lat temu kargowianinowi - pierwszemu Honorowemu Obywatelowi Kargowej, znakomitemu polskiemu aktorowi – Maciejowi Kozłowskiemu.

2018/09/18 12:06

20 września odbędzie się w Nowej Soli spotkanie 25 słuchaczy KUTW z 25 seniorami partnerskiej gminy Schulzendorf w ramach realizowanego projektu „Seniorzy polscy i niemieccy poznają Nową Sól – lubuskie miasto przyszłości”, finansowanego z Funduszu Małych Projektów w Euroregionie „Sprewa – Nysa –Bóbr” dla Programu Współpracy Interreg VA Branderburgia  -  Polska 2014-2020 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

2018/09/18 11:59

Krajowa wystawa psów.

2018/09/17 9:21

Dnia 2 października 2018 r. na Placu przed Ratuszem przeprowadzane będą bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku od 50 do 69 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie miały wykonywanych tego typu badań. Panie, które nie będą spełniały tych warunków będą mogły mieć wykonane badania odpłatnie w cenie 100 zł. Bardzo zależy nam na tym aby dotrzeć do mieszkanek urodzony w 1966 r., 1967 r. oraz 1968 r. - te Panie mogą już wykonać badanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.

2018/09/17 8:20

Na podstawie art. 24  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.994) i Statutu Gminy Kargowa § 69.1 i § 70.1 zwołuję dnia 17 września 2018 r. /poniedziałek/ o godz. 16.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kargowej wspólne posiedzenie trzech komisji: Komisji ds. Gospodarki, Komisji ds. Społecznych i Komisji ds. Obywatelskich RM.      

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.

2018/09/14 13:26

W dniu 14 września 2018 roku dostojną Jubilatkę odwiedzili w jej domu burmistrz Kargowej Jerzy Fabiś oraz kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Wierzbińska, składając najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności. Wręczono pani Stanisławie upominek i kwiaty. W roku 1969 pani Dobrowolska wraz z mężem zamieszkali w Kargowej i pracowali do emerytury w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Kargowej. Wychowali pięcioro dzieci, doczekali się 17 wnuków oraz 14 prawnuków.

2018/09/13 12:56

Kargowski Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Burmistrz Kargowej zapraszają na rajd rowerowy do Karszyna.

WTOREK - 18 września 2018 r., godzina 14.00,

START - Rynek Kargowa, META – Akacjowe Ranczo, Karszyn.

2018/09/13 9:07

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Kargowej z dnia 12 września 2018 r. o przyjmowaniu zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnych oraz przyjmowaniu zgłoszeń i rejestracji kandydatów na burmistrza

Strona Główna / piszą o nas
2018/09/12 14:27

Nigdy nie jest za późno na naukę. A i każdy wiek jest dobry, by zacząć żyć aktywnie!

Źródło Gazeta Lubuska (środa, 12 września 2018 r.).

2018/09/12 10:11

W dniu 8 września 2018 r. odbyło się Narodowe Czytanie, w tym roku czytaliśmy "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyjęli nasze zaproszenie.

2018/09/12 9:46

11 września  odbyło się szkolenie seniorów związane z utrzymaniem dobrego zdrowia, występującymi zagrożeniami oraz sposobami prowadzenia zdrowego trybu życia.

Szkolenie prowadziła dr Ewa Chiari z Uniwersytetu Zielonogórskiego w ramach programu Impuls dla Rzeczpospolitej finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W szkoleniu uczestniczyło 30 seniorów. Gościem wspierającym działania był Jerzy Fabiś – Burmistrz Kargowej.

2018/09/12 7:37

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1191F w związku z budową ścieżki rowerowej w ramach "Zintegrowanego systemu ścieżek rowerowych w Gminach Babimost, Kargowa i Zbąszynek".

2018/09/10 11:45

Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.72.2018 Burmistrza Kargowej z dnia 7 września  2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pożytku publicznego oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn.

2018/09/10 11:40

W drodze na dożynki wojewódzkie w Babimoście zatrzymał się w Kargowej poseł do Parlamentu Europejskiego Jarosław Kalinowski. Europoseł złożył wiązankę kwiatów pod tablicą upamiętniającą Powstańców Wielkopolskich, a podczas krótkiej wizyty w ratuszu wpisał się do księgi pamiątkowej.

2018/09/07 9:41

Inauguracyjny apel w dniu 3 września rozpoczął kolejny rok szkolny. Rok szkolny 2018/2019 będzie trwał do 21 czerwca 2019 roku. Wśród przybyłych uczniów, największe emocje przeżywali uczniowie klas pierwszych, którzy przyszli na apel z rodzicami.

Dyrektor Zbigniew Michalski przywitał wszystkich zebranych i  omówił plan organizacji szkoły oraz przedstawił   4 nowych nauczycieli, którzy rozpoczną  pracę w Zespole Szkolno-Przedszkolnym.

2018/09/07 8:29

Rozpoczęła się realizacja projektów oświatowych: pt. „Nowoczesna szkoła – kompetentni uczniowie – poprawa  jakości kształcenia ogólnego w zakresie podnoszenia kompetencji kluczowych w szkołach Gminy Kargowa” oraz „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Kargowa”. Wartość projektów to około 1,2 mln złotych, w tym dofinansowanie ze środków UE wyniesie około 930 tysięcy złotych

2018/09/06 14:24

Zapraszamy na wieczór autorski ks. Marka Kidonia z promocją Jego książki „Droga krzyżowa ludzkich zmagań i zmian”. Spotkanie poprowadzi znana aktorka Joanna Brodzik.

Miejsce spotkania: Mediateka w Kargowej, ul. Słodowa 2, 21 września 2018 r., godz. 18.00

Strony