2018/11/19 12:49

Jeszcze w listopadzie ruszy kolejna edycja Programu rządowego Maluch +, którego celem jest utworzenie żłobków lub klubów dziecięcych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców dzieci w wieku od 1-3 lat, którzy nie chcą rezygnować z aktywności zawodowej, planujemy stworzenie oddziału dla najmłodszych. Jednak aby przystąpić do programu, który wiąże się z umieszczeniem zadeklarowanej przez gminę ilości dzieci w żłobku, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie załączonej poniżej ankiety, która pozwoli nam rozpoznać potrzebę utworzenia takiej placówki.

2018/11/15 14:49

We wtorek na stronie internetowej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim ukazała się wstępna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Wniosek złożony przez Gminę Kargowa dotyczący rozbudowy ulicy Kolejowej uplasował się na szóstym miejscu. Wysoka pozycja na liście rankingowej gwarantuje otrzymanie dofinansowania na realizację zadania. Koszt całego projektu to ponad 3 mln zł, a w ramach Programu można uzyskać dofinasowanie w wysokości 50% kosztów.

2018/11/15 11:24

25 lipca 2018 r. w Zielonej Górze pomiędzy Województwem Lubuskim a Gminą Kargowa została podpisana umowa o przyznaniu pomocy dla projektu pn. ,,Przebudowa placu zabaw w obrębie dz. 806 w Kargowej”. Operacja ma na celu rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez przebudowę placu zabaw w obrębie dz. ew. nr 806 w Kargowej.

2018/11/15 11:05

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I w dniu 21 listopada 2018 r. /środa/ odbędzie się I sesja Rady Miejskiej w Kargowej. Początek obrad o godz. 15,00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Kargowej przy ul. Browarnej 7.         

Porządek obrad:

2018/11/15 7:53

Uprzejmie informujemy, iż Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  rozpoczęła w dniu 1 października br. realizację projektu „Wiedza+dotacja=SUKCES! edycja II” (Poddziałanie 6.3.1 RPO-Lubuskie 2020).

Projekt jest skierowany do osób planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą – nasza oferta „na start” to m.in. bezzwrotna dotacja w kwocie 24.000 zł oraz comiesięczne wsparcie w kwocie 1.300 zł. Nabór zgłoszeń uruchamiamy już 5 listopada!

2018/11/15 7:07

Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości to wyjątkowe wydarzenie. Nauczyciele naszej szkoły podjęli wiele działań związanych z tym wielkim narodowym świętem, a uczniowie aktywnie włączyli się i ich realizację. Już w październiku członkowie Samorządu Uczniowskiego oraz uczniowie klas II pilnie ćwiczyli układy taneczne i role do programu artystycznego. Od 5 listopada korytarze oraz sale lekcyjne naszej szkoły miały patriotyczny wystrój.

2018/11/14 16:27

Klasyka po obu stronach Odry 24 - 25.11.2018 r. - sala widowiskowa GCK Kargowa.

2018/11/14 14:51

6 listopada odbyło się uroczyste spotkanie słuchaczy KUTW, w którym uczestniczyli również Przewodnicząca Rady Miejskiej Henryka Kamińczak, Jerzy Fabiś – Burmistrz Kargowej, Marta Paron – zastępca Burmistrza, prof. Pola Kuleczka, dr Ewa Chiari, przedstawiciele UTW z Babimostu, Sulechowa i Zbąszynka oraz grupa Senior 60+.

2018/11/14 13:42

IV Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Tańca – Kargowa 2018 r.

2018/11/14 7:11

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kargowej informuje, że rusza Podprogram 2018 / od sierpnia 2018 do maja 2019r./ w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

2018/11/13 14:57

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że od dnia 13.11.2018 r. do dnia 27.11.2018 r. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich mogą składać wnioski o pomoc.

2018/11/13 14:36

Historie pisane na nowo (odc. 122) - "Tu też była Polska...". To opowieść o walkach o polskość Kargowej na przełomie 1918 i 1919 roku oraz o staraniach o upamiętnienie tamtych wydarzeń.

Źródło: Radio Zachód http://www.zachod.pl/audycja/tu-tez-byla-polska/

2018/11/13 13:53

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła serdecznie zaprasza na promocję publikacji Portrety Regionu Kozła, która odbędzie się 15.11.2018 r. o godz. 17:00 w Mediatece Światowid przy ulicy Słodowej 2 w Kargowej

w imieniu Zarządu

Prezes Witold Silski

2018/11/13 7:20

Burmistrz Kargowej zaprasza do złożenia oferty na budowę przyłącza elektroenergetycznego i internetowego do zasilania małej architektury ,,Ławka Niepodległości” zlokalizowanej na dz. nr 634/5 w Kargowej.

Zakres robót opisuje dokument pn. Szkice i rysunki ,,Budowa małej architektury w miejscu publicznym – Ławka Niepodległości”. W celu uzyskania dokumentu proszę o kontakt pod numerem 683525131.

Wymagany termin zakończenia robót budowlanych – 15 grudnia 2018 r.

2018/11/09 13:41

Obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości rozpoczęły się od oddania hołdu Kapitanowi Więckowskiemu i jego żołnierzom oraz złożenia kwiatów pod tablicą na ścianie ratusza upamiętniającą kargowskich bohaterów walczących o Kargowę. Kwiaty i znicz złożył burmistrz Jerzy Fabiś, przewodnicząca Rady Miejskiej Henryka Kamińczak, z-ca burmistrza Marta Paron oraz radni Rady Miejskiej. W marszu patriotycznym z kilkudziesięciometrową biało-czerwoną flagą, którą niosła młodzież szkolna udano się pod pomnik bohaterów Powstania Wielkopolskiego na Placu Berwińskiego.

2018/11/09 13:08

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców na wspólne odśpiewanie Hymnu Narodowego w niedzielę o godzinie 12.00 przed ratuszem.

2018/11/09 12:48

W dziejach niewielkiej Kargowej aż roi się od patriotycznych symboli.

Źródło: Gazeta Lubuska (Sobota – Poniedziałek, 10-12 listopad a 2018 r.).

2018/11/08 13:32

Zapraszamy na bezpłatne badania mammograficzne.

Strona Główna / piszą o nas
2018/11/08 13:28

Proboszcz wrócił do rodziny.

Źródło Tygodnik „Na Temat” (Czwartek, 8 listopada 2018 r.).

Strona Główna / Budżet Obywatelski
2018/11/08 13:20

Konsultacje nad zadaniami do Budżetu Obywatelskiego VI edycji zakończone.
Ilość głosujących wynosiła 1594 osób. Zwycięskie pomysły mieszkańców niebawem zostaną wpisane do projektu budżetu Gminy Kargowa na 2019 rok.

Strony