2018/10/01 13:55

W połowie września w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim został złożony wniosek o dofinansowanie projektu pn. ,,Rozbudowa ulicy Kolejowej w Kargowej” z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Koszt całego projektu to ponad 3 mln zł, a w ramach Programu można uzyskać dofinasowanie w wysokości 50% kosztów. Rozstrzygnięcie naboru przewidziane jest na listopad tego roku.

2018/10/01 13:46

Informujemy, że w związku z nieodebraniem w minioną sobotę gabarytów na osiedlu Dąbrówka oraz ul. Zamieście, na interwencję Burmistrza zostaną one uprzątnięte w dniu dzisiejszym tj. 1 października 2018 r.

2018/09/28 13:38

KOMUNIKAT

MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ

w Kargowej

z dnia 28 września 2018 r.

 

o wylosowanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych
w wyborach do Rady Miejskiej w Kargowej zarządzonych na dzień
21 października 2018 r.

2018/09/28 9:00

Mobilny Punkt Informacyjny w Kargowej - 24.10.2018 r.

2018/09/28 8:17

Po 45 latach od śmierci admirała jego prochy wracają do Polski.

Źródło: Gazeta Lubuska (Środa, 26 września 2018 r.).

2018/09/27 14:24

25 września 2018 r. w auli Liceum Ogólnokształcącego w Sulechowie odbyło się podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół powiatu zielonogórskiego za rok szkolny 2017/2018 w ramach Powiatowej Olimpiady Młodzieży. W klasyfikacji generalnej Igrzysk Dzieci (kl. IV - VI) nasza szkoła zajęła III miejsce, a w klasyfikacji Igrzysk Młodzieży Szkolnej (kl. VII i klasy gimnazjalne) nasi uczniowie uplasowali się na II miejscu. W obu kategoriach zwyciężyła SP 3 Sulechów. W Igrzyskach Dzieci sklasyfikowano 14, a w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej 10 szkół.

2018/09/27 13:23

W dniu 27 września 2018 r. w Kargowej, odbył się festyn promujący ekologiczny styl życia. Festyn był realizowany w ramach programu priorytetowego z dziedziny edukacji ekologicznej pn. „Kampania edukacyjno-informacyjna dla mieszkańców województwa lubuskiego SPOTKANIA WOKÓŁ ŚMIETNIKA.

2018/09/27 8:15

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Kargowej z dnia 26 września 2018 r. w sprawie terminu i miejsca przyznawania numerów listom kandydatów komitetów wyborczych.

2018/09/26 14:30

Zapraszamy na Kabaret Czesauf.

2018/09/26 8:27

W sobotę 22 września 2018 r. na boisku miejskim przy ul. Sulechowskiej odbyła się Krajowa Wystawa Psów 1, 2, 3 i 9. Grupy FCI, zorganizowana przez Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Zielonej Górze oraz Gminne Centrum Kultury w Kargowej.

2018/09/25 13:43

20 września 2018 r. odbyło się spotkanie 25 słuchaczy KUTW z 25 seniorami z Schulzendorf. W organizacji spotkania wspomagali nas słuchacze Nowosolskiego UTW.

Po uroczystym powitaniu gości w Restauracji Polonia zebrani udali się do Muzeum, gdzie wysłuchali wykładów związanych z ciekawą historią miasta, tradycjami i kulturą łączącą oba narody. Ogromnym zainteresowaniem zwiedzających cieszyła się przyrodnicza część Muzeum, bogactwo wystawionych eksponatów pokazująca naturalne bogactwo z całego świata.

2018/09/25 13:33

W Wojnowie trwają prace budowlane przy rozbudowie świetlicy wiejskiej. Jak już wspominaliśmy, modernizacja zakłada oprócz niewielkiej dobudowy z podjazdem dla niepełnosprawnych, powiększenie zaplecza kuchennego, wykonanie nowych sanitariatów a także szatni.

Przy wjeździe do Wojnowa na ukończeniu jest pierwszy odcinek ścieżki rowerowej, która ma łączyć Wojnowo z Chwalimiem i Smolnem Wielkim.

2018/09/25 9:20

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I z dnia 25 września 2018 r.

2018/09/25 7:06

Gminne Centrum Kultury w Kargowej serdecznie zaprasza na zajęcia w następujących sekcjach.

2018/09/24 15:46

Dnia  21 września 2018 r. dostojną Jubilatkę odwiedzili w jej mieszkaniu Jerzy Fabiś oraz kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kargowej Anna Wierzbińska, składając pani Korbanek serdeczne życzenia zdrowia, długich lat życia i wszelkiej pomyślności, wręczając upominek i kwiaty.

Pani Franciszka Korbanek urodziła się w Wojnowie i swoje dzieciństwo także spędziła w tej miejscowości.

2018/09/24 14:48

Uroczyste podsumowanie XIX Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego.

2018/09/24 9:43

W dniu 27 Września  2018 r.  w godz. 12.00 – 12.30 na  terenie gminy Kargowa zostanie przeprowadzona głośna próba syren alarmowych nadając:

- ogłoszenie alarmu;

- odwołanie alarmu.

2018/09/21 19:37

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.994) w dniu 24 września 2018 r. /poniedziałek/ odbędzie się XLII sesja Rady Miejskiej w Kargowej. Początek obrad o godz. 16,00 w Urzędzie Miejskim w Kargowej.         

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Sprawozdanie Burmistrza Kargowej i informacja Starosty Zielonogórskiego.  

2018/09/21 10:15

W dniu 27 września 2018 r. w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kargowej odbędzie się festyn pod hasłem „Śmieci segregujemy – zdrowo żyjemy”. Skierowany jest on do uczniów klas 0-3. Celem festynu jest podnoszenie świadomości ekologicznej uczniów i ich rodziców poprzez udział w konkursach plastycznych, quizach wiedzowych oraz prelekcjach na temat prawidłowej segregacji śmieci. Koordynatorkami działania są p. Monika Lisowska i Maja Wasilewska. Środki na ten cel pozyskała Gmina Kargowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze...

2018/09/20 12:39

W ramach realizacji zadania publicznego przez Kargowski Uniwersytet Trzeciego Wieku dofinansowanego z PROW „Poprawiamy jakość życia seniorów poprzez aktywizację fizyczną, umysłową i kulturalną”, we wtorek, 18 września, odbył się  pierwszy rajd rowerowy nowo zakupionymi rowerami.

Strony