2018/08/20 9:24

W związku z licznymi skargami mieszkańców na uciążliwości odorowe, z inicjatywy burmistrza Kargowej 17 sierpnia br. zostało zorganizowane w Urzędzie Miejskim otwarte spotkanie, w  którym uczestniczył poseł Jerzy Materna, Mirosław Ganecki - Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, Czesław Kochajkiewicz – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zielonej Górze oraz Dariusz Wróblewski – Starosta Zielonogórski. W spotkaniu uczestniczyli ponadto radni z Przewodniczącą Henryką Kamińczak.

2018/08/16 7:31

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.994 z późn. zm.) w dniu 20 sierpnia 2018 r. /poniedziałek/ odbędzie się XLI sesja Rady Miejskiej w Kargowej. Początek obrad o godz. 16.00 w Urzędzie Miejskim w Kargowej.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Przyjęcie porządku obrad. 

2018/08/14 12:14

Na początku sierpnia br. wymieniliśmy osiem słupów oświetleniowych, z oprawami ledowymi, przy ul. Rynek w Kargowej. Czas zrobił swoje, korozja znacznie uszkodziła ponad trzydziestoletnie słupy, powodując zagrożenie dla ludzi. Zamontowano osiem aluminiowych słupów, po dwie oprawy oświetleniowe na każdym. Oprawy umieszczone wyżej skierowane są na przyległe jezdnie, natomiast oprawy umieszczone niżej oświetlają plac ratuszowy. Koszt wymiany ośmiu lamp na placu i dziewiątej wymienionej na rogu ulicy, przy restauracji, wyniósł 62 tys. zł.

2018/08/14 10:50

Zapraszam Państwa na spotkanie w sprawie uciążliwości zapachowych, których źródłem są fermowe hodowle zwierząt i drobiu w Kargowej, a także oczyszczalnia ścieków.

W spotkaniu uczestniczyć będzie Wojewódzki Lubuski Inspektor Ochrony Środowiska  w Zielonej Górze - Pan Mirosław Ganecki, Poseł Jerzy Materna, Powiatowy Lekarz Weterynarii - Pan Czesław Kochajkiewicz, Starosta Zielonogórski – Dariusz Wróblewski.

2018/08/14 7:52

Koło Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Kargowej szuka informacji o mieszkańcach Kargowej, którzy walczyli w Powstaniu Wielkopolskim. Szczególnie tych, którzy przeprowadzili się do Kargowej po II wojnie światowej. Cenne będą wszelkie informacje na temat naszych bohaterów. Proszę się kontaktowanie się z prezesem koła TPPW Danutą Wróblewską lub pracownikiem promocji w Urzędzie Gminy.

2018/08/13 15:11

Polsko-Niemieckie Spotkanie z Tradycją i Folklorem

2 września 2018 r. plac przy sali wiejskiej w Smolnie Wielkim

2018/08/10 9:38

Nestlé Polska S.A. Oddział w Kargowej poszukuje kandydatów do pracy na stanowiskach:

- Lider Brygady Produkcyjnej,

- Operator Produkcji (Technik),

- Pracownik Produkcji,

- Ślusarz-Spawacz.

2018/08/09 10:45

Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.54.2018 Burmistrza Kargowej z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.

2018/08/09 9:38

Mieszkańcy walczą ze smrodem.

Źródło: Na Temat (Czwartek, 9 sierpnia 2018 r.)

2018/08/08 14:27

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.994) i Statutu Gminy Kargowa § 69.1 i § 70.1 zwołuję dnia 13 sierpnia 2018 r. /poniedziałek/ o godz. 16.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kargowej wspólne posiedzenie trzech komisji: Komisji ds. Gospodarki, Komisji ds. Społecznych i Komisji ds. Obywatelskich RM.

Porządek obrad:

1. Otwarcie komisji i stwierdzenie kworum.

2018/08/06 15:54

Podczas krótkiej wizyty w Kargowej, Premier Mateusz Morawiecki dokonał pamiątkowego wpisu do Kroniki Urzędu Miejskiego, który brzmi:

„Dla Urzędu Miasta w Kargowej z podziękowaniem za ciepłe przyjęcie i dbałość o pamięć historyczną, fundament lepszej przyszłości Polski”.

Mateusz Morawiecki

31.07.2018

Strona Główna / piszą o nas
2018/08/06 9:52

Ulica Kolejowa do remontu. Pytanie tylko, kiedy on będzie?

Źródło: Gazeta Lubuska (Poniedziałek, 6 sierpnia 2018 r.)

2018/08/03 12:33

Z inicjatywy burmistrza mieszkańcy Kargowej mogą ochłodzić się na Rynku dzięki kurtynie wodnej!

Dziękujemy strażakom za sprawną organizację.

 

2018/08/02 12:32

Informujemy, że ze względu na panujące wysokie temperatury w pomieszczeniach biurowych, w dniu dzisiejszym tj. 2 sierpnia 2018 r. Urząd Miejski w Kargowej  będzie czynny do godz. 14.00.

Burmistrz Kargowej

/-/ Jerzy Fabiś

 
Strona Główna / piszą o nas
2018/08/02 8:02

Szef rządu w Kargowej.

Źródło: Tygodnik Na Temat (Czwartek, 2 sierpnia 2018 r.).

2018/08/02 7:31

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim, działający w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, we współpracy z Departamentem Infrastruktury Społecznej, zaprasza na spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych, które odbędzie się 4 września 2018 r. w godzinach 13:00 – 15:30 w Gorzowie Wielkopolskim.

O spotkaniu

2018/08/02 7:26

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze, działający w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, we współpracy z Departamentem Infrastruktury Społecznej, zaprasza na spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych, które odbędzie się 3 września 2018 r. w godzinach 14:00 – 16:30 w Zielonej Górze.

O spotkaniu

2018/08/01 13:04

Pół roku po wizycie prezydenta Polski w Kargowej, mieliśmy zaszczyt gościć  w dniu 31 lipca 2018 r., premiera  Mateusza  Morawieckiego, w ramach wizyty na Ziemi Lubuskiej. Na krótko zatrzymał się w Kargowej, by złożyć wieniec na cmentarzu parafialnym, pod pomnikiem ofiar Katynia i katastrofy smoleńskiej.  Pobyt Prezesa Rady Ministrów w naszym mieście związany był z przejazdem  z lotniska w Babimoście do gminy Wschowa na spotkanie z rolnikami.

 

Strona Główna / piszą o nas
2018/08/01 12:57

W dniu 1 sierpnia 2018 r. na wniosek burmistrza Kargowej przeprowadzono badanie jakości powietrza przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze na obszarach, na których mieszkańcy najczęściej i najbardziej byli narażani na odory. Do badania użyto ambulansu pomiarowego ze specjalistyczną aparaturą. Funkcjonowanie gospodarstw rolnych, a zwłaszcza ferm hodowlanych w związku z powstawaniem odchodów zwierząt (obornik, pomiot, gnojowica i gnojówka), ich transportem i zagospodarowywaniem, wiąże się z powstawaniem uciążliwości odorowej.

Strona Główna / piszą o nas
2018/08/01 12:39

Magia lubuskiej krainy jezior.

Źródło: Gazeta Lubuska (Środa, 01.08.2018 r.).

Strony