2020/05/28 14:18

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze po raz kolejny umożliwiło naszym mieszkańcom oddanie krwi na Rynku w Kargowej. Krwiobus pojawił się pod ratuszem 28 maja, zgłosiły się 23 chętne osoby, z których krew oddało 20. Pobrano 9 litrów krwi pełnej.

2020/05/27 13:36
27 maja jest Dniem Samorządu Terytorialnego, ustanowionym na pamiątkę pierwszych samorządowych wyborów w 1990 roku. Samorządy lokalne odgrywały ważne rolę w każdej gminie. Rownież samorząd Kargowej może poszczycić się wieloma dokonaniami w okresie minionych 30. lat. Funkcjonowanie samorządu stanowi zbiorowy wysiłek wielu pokoleń urzędników i samorządowców. Aktywna i dynamiczna działalność samorządowców stała u podstaw ogromnego skoku cywilizacyjnego.

Dzisiaj składam słowa uznania i podziękowania wszystkim uczestnikom procesu rozwoju gminy Kargowa, a więc...

2020/05/27 10:24

Aktualne informacje na temat nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

2020/05/26 14:46

"Jest na świecie przepiękna istota,
u której jesteśmy wiecznymi dłużnikami - matka."

                                                    Mikołaj Ostrowski

 

2020/05/26 14:44

Wojewoda Lubuski, po zasięgnięciu opinii Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, podjął decyzję o wznowieniu działalności wszystkich placówek wsparcia dziennego działających na terenie województwa. W związku z tym od 1 czerwca 2020 r.  zostanie wznowiona realizacja projektu „Rozwój usług społecznych w gminie Kargowa” wdrażanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego

2020/05/26 14:33

Na moje zaproszenie 25 maja br. przybył do Kargowej poseł do Parlamentu Europejskiego Bartosz Arłukowicz, reprezentujący okręg nr 13 – województwo lubuskie i  zachodniopomorskie. Do wizyty ważnego gościa doszło dzięki zaangażowaniu i kontaktom z posłem pani redaktor Justyny Rapickiej z Wolsztyna, pracującej w Polskim Radio, od lat interesującej się bezpieczeństwem komunikacyjnym w Kargowej. Celem wizyty było zapoznanie europosła z tematem obwodnicy Kargowej.

2020/05/26 13:20

Gmina Kargowa poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej deklaruje wsparcie finansowe dla osób, które mają problem z dojazdem na wizytę lekarską do Sulechowa, Wolsztyna  lub Świebodzina.

Pomoc będzie świadczona szczególnie osobom starszym, schorowanym, które nie mogą liczyć na wsparcie rodziny.

2020/05/26 10:34

Zrób sobie zdjęcie z mamusią.

2020/05/25 14:25

Od dnia 8 maja, po anulowaniu części obostrzeń nałożonych wcześniej z powodu Pandemii COVID-19, dzieci z Uczniowskiego Klubu Sportowego "Dąbrówka" Kargowa oraz młodzież i dorośli z Miejskiego Klubu Sportowego "Cargovia", powrócili do treningów piłki nożnej na boisku Orlik przy ul. Górnej w Kargowej. Trenerzy Piotr Olejarz i Marcin Rudnikowski prowadzą zajęcia z zachowaniem środków bezpieczeństwa, które nadal obowiązują. Według aktualnych informacji, piłkarskie rozgrywki ligowe na sezon 2020/2021 rozpoczną się 8 sierpnia 2020 roku.

2020/05/25 14:02

Czytam z klasą. Lekturki spod chmurki – Ogólnopolski Projekt Edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III zrealizowany w naszej szkole - podsumowanie Do projektu przystąpiły setki placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych. Projekt miał na celu rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej, rozwijanie aktywności czytelniczej, doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania, zachęcanie rodziców do czytania dzieciom, integrację zespołu klasowego, współpracę nauczyciela i uczniów z placówkami...

2020/05/22 14:35

Z inicjatywy Burmistrza Kargowej na rynku w Kargowej stanęło serce na nakrętki!

Czerwony, metalowy pojemnik w kształcie serca ma około 1,5 metra wysokości i zmieści się w nim około 150 kg plastikowych nakrętek.

Na co dzień każdy z nas pozbywa się plastikowych nakrętek, a zbieranie ich może przybrać formę jednej z najprostszych akcji charytatywno-ekologicznych gdyż są one przerabiane na surowiec wtórny.

2020/05/22 9:21

Prognoza niebezpiecznych zjawisk.

2020/05/22 8:51

Festyn odwołany, ale druhowie budują i pomagają.

Źródło: Tygodnik Na Temat (Czwartek, 21 maja 2020 r.).

2020/05/21 7:09

Od dnia 21 kwietnia 2020 r. Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło w rozszerzonej wersji,  e-usługę umożliwiającą wnioskowanie online o odpis aktu stanu cywilnego. Dzięki tej e-usłudze odpis aktu stanu cywilnego można uzyskać w wersji elektronicznej. Dokument jest generowany bezpośrednio z Systemu Rejestrów Państwowych, a następnie automatycznie przesyłany na skrzynkę wnioskodawcy.

2020/05/20 10:29

O podjęcie działań w tej sprawie apelowali już niemal wszyscy: burmistrz, radni i mieszkańcy. Kargowianie powołali nawet Komitet Walki o Obwodnicę i już wiele razy, w ramach protestu, blokowali drogę krajową nr 32, która przebiega przez miasteczko. Dziennie przejeżdża tędy nawet kilkaset tirów – twierdzą mieszkańcy W lutym Ministerstwo Infrastruktury zaprezentowało program budowy 100 obwodnic.

2020/05/19 7:11

Oddaj krew. Uratuj życie.

2020/05/18 7:12

8 kwietnia 2020 r. jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kargowej, włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego podpisała umowę o realizację zadania publicznego pod tytułem: Działania Wynikające z Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Starszych z Urzędem Marszałkowskim w Zielonej Górze.  Dzięki temu OSP Kargowa otrzymała  dofinansowanie w wysokości  10 tys. zł na wsparcie kargowskich seniorów oraz naszej jednostki w środki ochrony indywidualnej.

2020/05/15 10:55

Przez śmieciarzy będzie zakaz.

Źródło: Na Temat (Czwartek, 14.05.2020 r.).

2020/05/14 14:09

Starosta Zielonogórski Krzysztof Romankiewicz informuje, że w związku z realizacją projektu pn. "Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, zostanie przeprowadzona m.in. modernizacja ewidencji gruntów i budynków obejmująca obręb Wojnowo, gm. Kargowa.

Więcej informacji w załączniku.

2020/05/14 14:05

Ostrzeżenie meteorologiczne IMGW-PIB.

Strony