2020/06/16 10:58

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kargowej informuje, że z dniem 16 czerwca 2020 r. rozpoczynają się prace związane z usuwaniem osadu ze zbiorników biologicznych oczyszczalni ścieków Lemna w Kargowej. W wyniku prowadzonych działań mogą okresowo wystąpić uciążliwości zapachowe w rejonie oczyszczalni. Prace potrwają do października 2020 r. Za wszelkie niedogodności z tym związane serdecznie przepraszamy. 

2020/06/16 9:05

Do egzaminu ósmoklasisty przystąpi 59 uczniów Szkoły Podstawowej w Kargowej.

Szkoła musi zapewnić zdającym odpowiednie warunki sanitarne.

2020/06/15 12:14

Burmistrz Kargowej ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w Kargowej

2020/06/12 9:20

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (tzw. „Mały Strażak”).

2020/06/10 13:56

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i Statutu Gminy Kargowa § 69.1 i § 70.1 zwołuję dnia 15 czerwca 2020 r. /poniedziałek/ o godz. 17.00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Kargowej wspólne posiedzenie trzech komisji: Komisji ds. Gospodarki, Komisji ds. Społecznych i Komisji ds. Obywatelskich RM.

 

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Łukasz Pokorski

2020/06/10 7:04

Wandale w akcji na ul. Więckowskiego.

2020/06/09 12:07

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kargowej informuje, że w dniu 9.06.2020 roku w godzinach od 8:00 do 16:00, usuwana będzie awaria na sieci wodociągowej w ulicy Browarnej.  W związku z czym wstrzymana zostanie dostawa wody. W wyniku przeprowadzonych prac może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody. Za wszelkie uciążliwości z tym związane serdecznie przepraszamy.

2020/06/08 15:30

W związku z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020 r. mając na uwadze zapewnienie warunków sanitarno – epidemiologicznych Burmistrz Kargowej wystąpił o zmianę siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Kargowej. W załączeniu wniosek Burmistrza i Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II

2020/06/08 14:53

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3. Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.1 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – projekty realizowane poza formułą ZIT w trybie „ zaprojektuj i wybuduj”.

2020/06/08 11:58

Kolejne serce na nakrętki stanęło w naszym mieście. Tym razem to prezent od Państwa Pauliny i Przemysława Lehmannów, którzy przekazali je w ramach podziękowania wszystkim mieszkańcom Gminy Kargowa za okazaną pomoc i wsparcie w trudnych chwilach.

Serce, które dotychczas było ustawione przez ratuszem zostało przeniesione na teren przy szkole podstawowej przy ul. Kościelnej.

2020/06/05 7:16

W dniu 03 czerwca 2020 roku 151 Batalion Lekkiej Piechoty ze Skwierzyny w ramach wsparcia samorządów, organów sanitarnych i podmiotów leczniczych (Odporna wiosna) przywiózł z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej z Zielonej Góry kolejną partię żywności zgodnie z wytycznymi Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2019.

2020/06/03 9:39

Księgarnia Maruszewski w Kargowej informuje, że 17 czerwca rozpocznie sprzedaż powieści Zofii Mąkosy pt. „Dolina Nadziei”.

2020/06/02 12:40

Zbiórka na schronisko w Zielonej Górze. Zbiórka trwa do 10.06.2020 r. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00. Prosimy o zostawienie darów przed głównym wejściem  do GCK Kargowa ul. Browarna 7.

2020/06/02 7:28

Informuję, że  od miesiąca czerwca 2020 r. wznowiona zostanie działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kargowej oraz terapeutów dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu , w każdą pierwszą i trzecią środę miesiąca, w godzinach od 16:00 do 18:00, w pokoju nr 1.

 

Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii
Ewa Kowalewska

2020/06/01 12:58

Gmina Kargowa, działając na podstawie art. 31a - 31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z Regulaminem przeprowadzania dialogu technicznego”, ogłasza dialog techniczny poprzedzający planowane postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wybór partnera prywatnego dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa oczyszczalni w nowej lokalizacji oraz rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji i wodociągów w Gminie Kargowa w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego”. Celem dialogu technicznego jest w szczególności uzyskanie informacji,...

2020/06/01 10:08

Drogie Dzieci,

W dniu Waszego Święta,
Życzę Wam dużo szczęścia, radości i uśmiechu.
Niech Wasze dzieciństwo
zawsze będzie wspaniałe, kolorowe i beztroskie.

 

 

Burmistrz

/-/ Jerzy Fabiś

2020/05/29 12:14

W załączniku przedstawiamy pismo w sprawie retencji wód rzeki Obrzycy, jakie wystosował Burmistrz Kargowej do Dyrektora Zarządu Zlewni w Zielonej Górze.

2020/05/29 8:00

Dzień Działacza i Animatora Kultury to święto osób, które swoim zaangażowaniem i pracą urozmaicają codzienne życie, promując tradycję i kulturę regionu.

W tym szczególnym dniu, wszystkim twórcom i animatorom życia kulturalnego, a w szczególności Pracownikom Gminnego Centrum Kultury w Kargowej dziękujemy za pełną zaangażowania pracę na rzecz rozwoju kultury lokalnej, za twórcze i oryginalne inicjatywy kształtujące kulturowy wizerunek naszej małej ojczyzny.

2020/05/29 7:12

Zapraszamy do obejrzenia wspomnień 30 - lecia Samorządu Gminy Kargowa.

 

Strony