2020/07/28 13:46

Burmistrz Kargowej ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości

2020/07/28 12:30

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i Statutu Gminy Kargowa § 69.1 i § 70.1 zwołuję dnia 3 sierpnia 2020 r. /poniedziałek/ o godz. 17.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kargowej wspólne posiedzenie trzech komisji: Komisji ds. Gospodarki, Komisji ds. Społecznych i Komisji ds. Obywatelskich RM.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Łukasz Pokorski

 

2020/07/28 12:24

W wyniku naszych starań do końca października będzie wykonany remont nawierzchni odcinka drogi wojewódzkiej nr 313 do Babimostu, w miejscu gdzie planowane było skrzyżowanie z obwodnicą Kargowej. Blisko siedmiuset metrowy odcinek został  pominięty podczas ostatniej przebudowy drogi wojewódzkiej. W tym miejscu miało powstać dwupoziomowe skrzyżowanie  drogi wojewódzkiej z obwodnicą. Podróżując tą drogą, kierowcy nagle wjeżdżają na odcinek drogi ze zniszczoną   nawierzchnią, narażając się na  niebezpieczeństwo wypadnięcia z pasa jezdni.

2020/07/24 10:09
30 czerwca 2020 r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego konferencją prasową zainaugurowała tegoroczne działania w ramach realizacji Strategii „Wizja Zero” w sektorze rolniczym w Polsce. W wydarzeniu uczestniczył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szymon Giżyński.
2020/07/24 8:16
Kasa Rolniczego ubezpieczenia Społecznego ogłasza pierwszą edycję konkursu dla dzieci rolników na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym. W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku 11-14 lat, których przynajmniej jeden rodzic/opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu.
2020/07/24 7:21

W imieniu kargowskiego samorządu, z okazji Święta Policji, życzę wszystkim Funkcjonariuszom oraz Pracownikom Policji samych sukcesów w służbie, dobrego zdrowia, optymizmu oraz szczęścia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym jak i zawodowym. Oby  trudna i odpowiedzialna służba była dla Was źródłem satysfakcji, a Waszym działaniom towarzyszyła ludzka przychylność.

Burmistrz Kargowej
Jerzy Fabiś

2020/07/23 13:29

Gmina Kargowa już po raz dziesiąty przystąpiła do usuwania wyrobów zawierających azbest. W 2020 r. zadanie finansowane jest w ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW: ,,Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest’’.

Dnia 02.07.2020 r. Burmistrz Kargowej Jerzy Fabiś i Skarbnik Gminy Maria Szewczyk podpisali umowę z przedstawicielem firmy REVOL Sp. z o. o. ul. Senatorska 21/30-31, 93-192 Łódź na ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kargowa w 2020 roku’’.

2020/07/23 13:24

W dniu 21 lipca 2020 r. po raz kolejny w tym roku w ,,MAMMOBUSIE’’ usytuowanym na Placu Ratuszowym, odbyły się bezpłatne profilaktyczne badania mammograficzne dla Pań w wieku 50 – 69 lat, wykonywane przez Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,DIAGNOSTYK’’ z Zielonej Góry. W ramach programu profilaktyki raka piersi refundowanego przez NFZ z 71 zarejestrowanych Pań  z badania skorzystało 65 Pań z całego terenu miasta i gminy Kargowa.

2020/07/23 12:46

31 lipca 2020 o godzinie 18:00 zapraszamy na kanał WBPiCAK na YouTube na spotkanie z Zofią Mąkosą, autorką bestsellerowego cyklu „Wendyjska winnica”.

2020/07/20 13:33

W związku z pogarszającym się stanem jakości wody, podjęliśmy już marcu w 2019 r. decyzję o modernizacji stacji uzdatniania wody w Kargowej. Zakład Gospodarki Komunalnej w Kargowej przygotował dokumentację wraz z pozwoleniem na budowę oraz złożył wniosek o dofinansowanie zadania do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim w październiku 2019 roku.

2020/07/16 13:19

Program „Moja Woda”. Kto może ubiegać się o dofinansowanie NFOŚiGW na oczko wodne? Ile można dostać? Zasady programu, warunki, wnioski.

Do 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje, zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe, będzie można otrzymać z nowego programu „Moja Woda”. To kolejna inicjatywa Ministerstwa Klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które zainwestują 100 mln zł w łagodzenie skutków suszy w Polsce. Nabór wniosków rozpocznie się w lipcu.

2020/07/15 9:32
Nasi uczniowie zostali zaproszeni do udziału w ogólnopolskim konkursie, którego organizatorem była Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Sp
2020/07/15 9:25

29 czerwca 2020 roku w siedzibie Oddziału Regionalnego KRUS w Zielonej Górze wręczono wyróżnienia laureatom X Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”. Wśród uczestników był także uczeń naszej szkoły - Wiktor Kolecki.

2020/07/09 11:11

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kargowej informuje o możliwości składania wniosków  w ramach rządowego programu "Dobry start".

Wnioski można składać w formie:

2020/07/08 14:03

Burmistrz Kargowej przypomina rolnikom Gminy Kargowa o możliwości ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wniosek wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 roku do 31 lipca 2020 roku należy złożyć w terminie od 3 sierpnia 2020 do 31 sierpnia 2020 roku. ( pokój nr 3 ).

2020/07/08 9:18
źródło: ShutterStock

Z uwagi na wejście w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  ( Dz.U. poz. 1009) informuję, że zgłaszanie i rozpatrywanie wniosków o oszacowanie strat w uprawach spowodowanych przez suszę dokonuje się poprzez aplikację publiczną, bez udziału komisji.

2020/07/07 11:13

21 lipca 2020 r. Kargowa, Plac przed Ratuszem

2020/07/02 10:38

Kultura na wakacjach – Plażing Smażing

Strony