2020/08/21 10:19

Komunikat Prezesa ZGK sp. z o.o. w sprawie jakości wody.

 

2020/08/20 14:39

Komunikat PPIS w sprawie braku przydatności wody do spożycia w Chwalimiu i warunkowej przydatności w Kargowej !!!

2020/08/19 13:10

Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampania społeczną „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj.”

 

2020/08/18 13:33

W dniu 6 sierpnia 2020 roku ponownie odwiedził Kargowę mobilny punkt poboru krwi. Zgłosiło się chętnych 27 osób, ale krew mogło oddać 26 osób. Pobrano 11.700 ml krwi pełnej. Składamy gorące słowa podziękowania i wyrazy szacunku za bezinteresowny dar w imieniu tych wszystkich, którym krew dawców przywróci zdrowie, a niejednokrotnie i życie. Gmina Kargowa oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Zielonej Góry zachęcają do dalszej pomocy innym. Dziękujemy i serdecznie zapraszamy!

2020/08/18 12:58

 

Kiermasz książki używanej za 1 zł.

2020/08/18 12:30

Od 2018 roku obowiązują przepisy ustawy o samorządzie gminnym, które zobowiązują burmistrza, aby co roku przedstawił radzie raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Rada gminy rozpatruje ten raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi.

2020/08/18 8:51

Pismo od Dyrektora Departamentu PROW w sprawie Stacji Uzdatniania Wody w Kargowej.

 

2020/08/17 14:35

Burmistrz Kargowej ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości

2020/08/13 12:48

Komunikat Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze w sprawie warunkowej przydatności wody z wodociągu publicznego w Kargowej.

2020/08/12 11:02

W ślad za spotkaniem z Wójtem Gminy Siedlec, o którym pisałem wczesniej, wysłałem do włodarza sąsiedniej gminy pismo (w załączeniu) przedstawiające moje wnioski.

2020/08/12 10:45

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w dniu 17 sierpnia 2020 r. (poniedziałek) odbędzie się XIX sesja Rady Miejskiej w Kargowej. Początek obrad o godz. 17:00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Kargowej.

Transmisja z obrad na naszym kanale Youtube  https://www.youtube.com/user/KARGOWA/live

2020/08/10 10:30

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z jednostkami doradztwa rolniczego realizuje kampanię informacyjną pod nazwą „Cudze chwalicie, swoje poznajcie”, która promuje polskiebazarek.pl.

Polskiebazarek.pl jest odpowiedzią na utrudnienia występujące w dobie koronawirusa z tradycyjnym sposobem sprzedaży produktów -  pomaga w nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów przez rolników i producentów żywności z konsumentami.

2020/08/07 12:15

Zdobyliśmy kolejne Unijne pieniądze!

2020/08/07 12:09

Powstające w szybkim tempie nowe osiedle przy ulicy Kilińskiego wymaga nakładów na infrastrukturę wodnokanalizacyjną i drogową. ZGK zrealizował budowę wodociągów i sieci kanalizacyjnej, sięgając po środki europejskie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pierwszy etap inwestycji wodociągowej kosztował 175 tys. zł, natomiast drugi współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 795.384 zł, z dofinansowaniem UE w wysokości 549.656 zł.

2020/08/06 14:27

W dniu dzisiejszym spotkałem się z panem Jackiem Kolesińskim w trzech ważnych dla mieszkańców Kargowej sprawach. Pierwsza  kwestia dotyczyła uciążliwych odorów  nękających mieszkańców miasta, których źródłem była rozlewana gnojowica na pola położone w obrębie geodezyjnym Wielka Wieś, przez rolnika z gminy Siedlec. Prosiłem pana wójta o zdyscyplinowanie gospodarza by dochował ustawowego wymogu przyorania nawozu, najszybciej jak to jest możliwe, po jego zastosowaniu.

2020/08/06 13:50

Informuję, że podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej w Kargowej, która odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2020 r. o godz. 17.00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Kargowej, zgodnie z art. 28aa ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), zostanie przeprowadzona debata nad Raportem o stanie Gminy Kargowa za 2019 rok przedstawionym przez Burmistrza Kargowej.

2020/08/03 9:38

W związku z wystąpieniem ogniska ASF-u świń w gospodarstwie rolnym w m. Nietków (gm. Czerwieńsk) oraz podejrzeniem kolejnego ogniska w gospodarstwie rolnym w m. Brody (gm. Sulechów), Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zielonej Górze poleca się żeby rolnicy nie zjeżdżali maszynami rolniczymi z pól do gospodarstw. Przypomina się też o bezwzględnym stosowaniu zasad bioasekuracji.

2020/07/31 7:13

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Zielonej Góry oraz Gmina Kargowa zapraszają w dniu 6 sierpnia 2020 r. do mobilnego punktu poboru krwi przed siedzibą Urzędu Miejskiego w Kargowej ul. Rynek 33.

2020/07/31 7:06

W dniu 28 lipca 2020 r. po raz drugi w tym miesiącu w ,,MAMMOBUSIE’’ usytuowanym na Placu Ratuszowym, odbyły się bezpłatne profilaktyczne badania mammograficzne dla Pań w wieku 50 – 69 lat, wykonywane przez Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,DIAGNOSTYK’’ z Zielonej Góry. W ramach programu profilaktyki raka piersi refundowanego przez NFZ z 28 zarejestrowanych Pań  z badania skorzystało 20 Pań z całego terenu miasta i gminy Kargowa.

2020/07/29 14:16

Nie poddali się epidemii koronawirusa, cały czas prowadzili programy kulturalne online: samoobrony, zajęcia taneczne, plastyczne, malarskie, teatralne, muzyczne, małego majsterkowicza. Dzięki nowym pomysłom i nieustającej pozytywnej energii zdobyli nagrodę w VII Plebiscycie Złotej Piłki „Ekstraklasy kulturalnej”. Panu Sławkowi oraz jego załodze GCK w Kargowej serdecznie gratulujemy!

Zapraszamy do obejrzenia relacji z wręczenia nagrody 30.07.br. o godz. 18.50 w TVP Gorzów Wlkp.

 

Strony