2019/02/22 12:39

20 lutego 2019 r. został ogłoszony konkurs dedykowany miastom średnim, a nabór wniosków o dofinansowanie będzie trwał od 25 marca do 8 maja 2019 r. Przedsiębiorcy inwestujący w miastach średnich województwa lubuskiego, szczególnie zagrożonych utratą funkcji społeczno-gospodarczych (Słubice, Międzyrzecz, Świebodzin, Nowa Sól, Żary, Żagań oraz okoliczne gminy), mogą na nowych zasadach ubiegać się o dofinansowanie dla swoich firm na wzmocnienie konkurencyjności i innowacji.

2019/02/21 8:57

Profesjonalne Kino Objazdowe 4 marca 2019  zaprasza na seanse filmowe.

2019/02/20 14:33

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.994) i Statutu Gminy Kargowa § 69.1 i § 70.1 zwołuję dnia 25 lutego 2019 r. /poniedziałek/ o godz. 17.00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Kargowej ul. Browarna 7 wspólne posiedzenie trzech komisji: Komisji ds. Gospodarki, Komisji ds. Społecznych i Komisji ds. Obywatelskich RM.      

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.

2019/02/19 14:04

W dniu 18 lutego br. szanowną Jubilatkę odwiedzili w jej mieszkaniu burmistrz Kargowej Jerzy Fabiś i kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Wierzbińska, składając pani Stefanii życzenia zdrowia, długich lat życia i wszelkiej pomyślności oraz wręczyli upominek i kwiaty.

Pani Stefania Błoszyk urodziła się w Baranowiczach, obecnie Białoruś ,  wśród siedmiorga rodzeństwa.

2019/02/18 8:12

Poniżej prezentujemy odpowiedź na pismo, które 7 lutego 2018 r. skierował Burmistrz Kargowej do Prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy.

Przypominamy treść pisma.

 

Strona Główna / piszą o nas
2019/02/14 13:10

Taki szturm to ja lubię.

Źródło: Gazeta Lubuska (Czwartek, 14 lutego 2019 r.).

2019/02/14 12:53

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią.

 

2019/02/14 10:13

Co dalej z autostradą A18 oraz drogą krajową nr 22? Co z budową mostu w Krośnie Odrz. i Kostrzynie, a także obwodnicą Kargowej - pytała podczas sesji sejmiku marszałek Elżbieta Anna Polak. – To są inwestycje zapisane w Kontrakcie Terytorialnym dla woj. lubuskiego. Chcemy, aby planowane przez nas inwestycje na drogach wojewódzkich tworzyły komplementarną całość z drogami krajowymi. Oczekujemy pełnej realizacji Kontraktu Terytorialnego – podkreśliła marszałek.

2019/02/14 9:06

W Dziennym Domu „Senior +” odbyło się spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka. Seniorów odwiedziło Szkolne Koło Wolontariatu z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kargowej z opiekunami Małgorzatą Malicką – Kurzak oraz wicedyrektor Ewą Barczewską oraz klasa II B wraz z rodzicami i wychowawczynią Marią Małychą. Dzieci wręczyły przygotowane przez siebie laurki oraz kubeczki. Seniorzy ze wzruszeniem odbierali czułe słowa kierowane pod ich adresem.

2019/02/12 14:56

W styczniu tego roku zakończyła się budowa nowego oświetlenia ulicznego na terenie naszej Gminy. Przy ul. Sulechowskiej od skrzyżowania z ul. Piaskową zostało zamontowanych dwanaście słupów aluminiowych o wysokości 8 m, które oświetlają drogę krajową. Kolejnych jedenaście słupów o wysokości 6 m oświetla ścieżkę rowerową do Chwalimia. Na wszystkich słupach zamontowano oprawy oświetleniowe LED. Zadanie budowy oświetlenia ścieżki rowerowej Kargowa – Chwalim zostało zapisane w budżecie obywatelskim na rok 2018.

2019/02/12 14:12

W dniu 5.02.2019 r. seniorzy z DDS+ wzięli udział w I Igrzyskach Seniorów w Zbąszyniu. W zawodach wzięło udział dziesięć drużyn z Dziennych Domów "Senior+" oraz  "Senior - Wigor". Celem turnieju była popularyzacja aktywności ruchowej seniorów, zdrowego trybu życia, rozwijanie sprawności fizycznej oraz integracja ze środowiskiem seniorów z innymi gminami. Odbyło się sześć konkurencji między innymi: gra w warcaby, wiązanie krawata, układanie puzzli. Podczas zmagań drużynowych liczyła się przede wszystkim dobra zabawa i humor.

2019/02/11 12:57

Niedzielne obchody 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego rozpoczęły od złożenia hołdu Powstańcom Wielkopolskim pod tablicą na ratuszu przez Burmistrza Kargowej Jerzego Fabisia.

2019/02/08 8:21

Przypominam Państwu, że zgodnie z art. 203 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej, jeśli przedsiębiorca posiada w CEIDG wiele wpisów, w terminie do 30 kwietnia 2019 r. powinien uzupełnić wybrany wpis o wymagane dane ewidencyjne i informacyjne.

Po upływie tego terminu wpisy, które nie zawierają wymaganych danych zostaną wykreślone z CEIDG.

Art. 203 ustawy Przepisy wprowadzające….

2019/02/06 14:39

Burmistrz Kargowej ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kargowej, gm. Kargowa

2019/02/06 10:58

Dzięki sponsorowi firmie Maximus 1.02.2019 odwiedziła ponownie GCK Kargowa Milka Raulin - najmłodsza Polka, która zdobyła koronę ziemi. Himalaistka opowiedziała jak się spełnia marzenia na wielką skalę, pokazała autorskie filmy nakręcone podczas zdobywania siedem najwyższych szczytów ziemi. Rozdawała autografy na nowo wydanej książce. Podróżniczka obiecała, że piątkowe spotkanie nie będzie ostatnim i chętnie odwiedzi nas i opowie o kolejnych dokonaniach.

2019/02/06 8:22

Nabór do Publicznego Przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Kargowej będzie przeprowadzony z zastosowaniem Elektronicznego Systemu Naboru. Elektroniczny Wniosek o przyjęcie kandydata należy wypełnić wchodząc na stronę przedszkole.kargowa.pl,  zakładka Moduł Naboru.

2019/02/04 15:33

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. przez organizacje pozarządowe

2019/02/04 12:46

Załatwiaj sprawy online szybko, łatwo, wygodnie na Biznes.gov.pl.

2019/02/01 11:18

Zgodnie z artykułem 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) przedstawiam do publicznej wiadomości ofertę Sulechowskiego Stowarzyszenia „Amazonek” złożoną w dniu 12 grudnia 2018 roku na wsparcie zadania publicznego pn.

 „Profilaktyka i zapobieganie raka piersi wśród kobiet na terenie Gminy Kargowa ”.

Strona Główna / piszą o nas
2019/02/01 10:45

One wiedzą, że ktoś pamięta.

Źródło: Gazeta Lubuska (Sobota-niedziela, 2-3.02.2019 r.).

Strony